Tworzenie trwałych związków między obszarami wiejskimi i miejskimi poprzez cyrkulacyjne i innowacyjne łańcuchy wartości w budownictwie drewnianym – BASAJAUN

 

Projekt w ramach umowy grantowej nr 862942 (Horyzont 2020) pt.: „Tworzenie trwałych związków między obszarami wiejskimi i miejskimi poprzez cyrkulacyjne i innowacyjne łańcuchy wartości w budownictwie drewnianym” (BASAJAUN)

 

Data rozpoczęcia: 01.10.2019
Data zakończenia: 30.09.2023

Projekt otrzymał dofinansowanie z unijnego programu badań i innowacji „Horyzont 2020” w ramach umowy grantowej nr 862942

 

W październiku 2019 roku Zakład Ekonomiki Drzewnictwa Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Technologii Drewna rozpoczął realizację czteroletniego projektu międzynarodowego w ramach Programu Horyzont 2020 pt.:

 „Tworzenie trwałych związków między obszarami wiejskimi i miejskimi poprzez cyrkulacyjne i innowacyjne łańcuchy wartości w budownictwie drewnianym” (BASAJAUN)

 

Głównym celem projektu BASAJAUN jest opracowanie strategii optymalizacji zasobów leśnych dla budowy wzorcowego domu (16 mieszkań umieszczonych na 4 piętrach). Cały proces ma zoptymalizować i zmaksymalizować zużycie materiałów i wyrobów drzewnych, także odpadowych (drewno lite, włókna, forniry, kora, trociny itp.). W zależności od gatunku drzew i regionu w Europie powierzchnia wykorzystanego lasu ma wynosić od 5 do 10 hektarów. Zakłada się, że budynek będzie bazował głównie na materiałach drzewnych i drewnopochodnych.

 

Celami szczegółowymi o charakterze technicznym są w projekcie m.in.:

  • opracowanie innowacyjnych systemów konstrukcyjnych (elewacja, wewnętrzne ścianki działowe, dachy) oraz innowacyjnych systemów mocowania w budownictwie drewnianym, wykorzystujących szeroką gamę materiałów drewnopochodnych podnoszących jego efektywność,
  • opracowanie strategii „zero odpadów” w budownictwie drewnianym, w tym możliwości recyklingu zużywanych w nim surowców i materiałów,
  • ocena wydajności budynków wzorcowych i spełnienia w nich wymagań technicznych przepisów budowlanych Francji i Finlandii.

W projekcie zakłada się także osiągnięcie celów społeczno-ekonomicznych, głównie takich jak:

  • wykazanie, że budownictwo drewniane może stymulować rozwój obszarów wiejskich poprzez rozwijanie rynku materiałów drewnopochodnych o wysokiej wartości dodanej do zastosowań w budownictwie, umożliwiając tworzenie budynków i miast o ujemnym bilansie węgla,
  • ocena potencjału lasów europejskich jako zrównoważonego dostawcy surowca dla budownictwa drewnianego,
  • stworzenie nowatorskiej platformy tematycznej do integracji interesariuszy z regionów leśnych z obszarami miejskimi i promowanie międzynarodowej otwartej współpracy w zakresie innowacyjnego budownictwa drewnianego.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.
Całkowite finansowanie projektu – 10 mln €.
Finansowanie zadań realizowanych przez Instytut – 109,4 tys. €.

W projekcie uczestniczy 30 partnerów z 12 krajów, głównie europejskich (Hiszpania, Finlandia, Węgry, Francja, Szwecja, Holandia, Włochy, Portugalia, Niemcy, Polska, Belgia i Chile), a jego koordynatorem jest Fundacion Tecnalia Research & Innowation z Hiszpanii.

Więcej szczegółów na stronie internetowej CORDIS: https://bit.ly/2OPaZ0p

 

Kierownik Projektu:
dr Javier García Jaca
e-mail: javier.garciajaca@tecnalia.com
Fundacion Tecnalia Research & Innovation
Parque Cientifico y Tecnologico de Bizkaia, Astondo Bidea, Edificio 700, Derio
Bizkaia 48160, Hiszpania
www.tecnalia.com/en


Kierownik Projektu w Polsce:
mgr  Ewa  Leszczyszyn
+48 61 849 24 61
ewa.leszczyszyn@pit.lukasiewicz.gov.pl

WSZYSTKIE AKTUALNE PROJEKTY