GRETA – Greening Regional Freight Transport in Functional Urban Areas

InterregCE-LOGO-standard

Projekt dofinansowany z programu Interreg Central Europe

Akronim: GRETA

Rodzaj: B+R

Data rozpoczęcia: 01.04.2023

Data zakończenia: 31.03.2026

WSZYSTKIE AKTUALNE PROJEKTY