EMC4CCS – BRIK – Badania i poprawa kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk) i taboru

 
Kierownikiem projektu i kierownikiem naukowym projektu jest dr inż. Krzysztof Sieczkarek z Centrum Technologii Radiowych i Kompatybilności Elektromagnetycznej Łukasiewicz – PIT.

Najważniejsze wyzwania

Poprawa bezpieczeństwa pasażerów z uwagi na obecność zjawisk elektromagnetycznych przez wykonanie badań in-situ oraz laboratoryjnych

Rezultaty

  • Modele zaburzeń elektromagnetycznych w obszarach przytorowych
  • Zbiór wymagań technicznych, których spełnienie przyczyni się do ograniczenia emisji zaburzeń elektromagnetycznych

Korzyści

  • Zwiększenie stabilności pracy urządzeń kolejowych, co znacząco wpłynie na wzrost bezpieczeństwa ruchu kolejowego i wyeliminuje utrudnienia eksploatacyjne związane m.in. z wzajemnym zakłócaniem się urządzeń srk i taboru
  • Osiągnięcia właściwego progu odporności urządzeń dla zastosowań kolejowych

 

 

Skontaktuj się z nami