Drewno. Prace naukowe. Doniesienia. Komunikaty

„Drewno. Prace naukowe. Doniesienia. Komunikaty” jest międzynarodowym czasopismem naukowym, w którym publikowane są oryginalne wyniki nowatorskich badań podstawowych i stosowanych dotyczących zagadnień technologicznych, technicznych, ekonomicznych i ekologicznych – istotnych dla sfery nauki i przemysłów opartych na drewnie wraz z ich otoczeniem, a także interesujące dla międzynarodowego grona odbiorców. „Drewno” jest wydawane w cyklu półrocznym w systemie Open Access (CC BY 4.0).

Szczególnie pożądane są artykuły dotyczące zwiększania zasobów drewna (odpady drzewne), innowacyjnych kompozytów i lignocelulozowych, nowych trendów w ochronie, modyfikacji i uszlachetnianiu drewna, biorafinacji surowca drzewnego, „zielonego” budownictwa, nowych technologii recyklingu odpadów drzewnych, zrównoważonego rozwoju, zarządzania innowacjami, sieci biznesowych. Czasopismo „Drewno” jest indeksowane w bazie Web of Science Core Collection jako jedyne wydawane w Polsce czasopismo naukowe z zakresu drzewnictwa i jedno z około 20 światowych czasopism z tej dziedziny.

Aktualny numer:

Nr 208/ 2021

czasopismo Drewno

Spis treści numeru i więcej informacji na stronie czasopisma: Drewno. Prace naukowe. Doniesienia. Komunikaty

Drewno. Prace naukowe. Doniesienia. Komunikaty
ISSN: 1644-3985
DOI: 10.12841

Koordynator Komitetu Redakcyjnego

Mgr Aleksandra Szymił
Tel.: +48 61 850 49 51
E-mail: aleksandra.szymil@pit.lukasiewicz.gov.pl

Skontaktuj się z nami