Drewno. Prace naukowe. Doniesienia. Komunikaty

Międzynarodowe, anglojęzyczne, recenzowane czasopismo naukowe, wydawane od 2003 r. „Drewno” ukazuje się w cyklu półrocznym w systemie Open Access (na licencji CC-BY 4.0).

W czasopiśmie publikowane są oryginalne wyniki nowatorskich badań podstawowych i stosowanych, dotyczących kwestii technologicznych, technicznych, ekonomicznych i ekologicznych, istotnych dla sfery nauki i przemysłów opartych na drewnie. Tematyka publikowanych tekstów obejmuje całą dziedzinę nauk drzewnych, w tym przerobu drewna, jego zastosowania oraz wytwarzania kompozytów z konwencjonalnych i alternatywnych surowców lignocelulozowych.

Półrocznik jest indeksowany m.in. w bazach Scopus i Science Citation Index Expanded. Jako jedyne wydawane w Polsce czasopismo naukowe z zakresu drzewnictwa „Drewno” posiada naliczony wskaźnik Journal Impact Factor. W wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych opublikowanym przez MEiN w 2021 r. „Drewnu” przypisano 100 punktów oraz następujące dyscypliny naukowe: archeologia, architektura i urbanistyka, inżynieria chemiczna, inżynieria lądowa i transport, inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczna, nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo oraz nauki chemiczne.

Strona internetowa czasopisma: „Drewno. Prace naukowe. Doniesienia. Komunikaty”

Aktualny numer:

Nr 209/ 2022

czasopismo Drewno

Spis treści numeru:  tutaj


Drewno. Prace naukowe. Doniesienia. Komunikat

ISSN: 1644-3985
DOI: 10.12841


Kontakt do redakcji:

Koordynator Komitetu Redakcyjnego
Aleksandra Szymił
publication@pit.lukasiewicz.gov.pl

 

Koordynator Komitetu Redakcyjnego

Mgr Aleksandra Szymił
Tel.: +48 61 850 49 51
E-mail: aleksandra.szymil@pit.lukasiewicz.gov.pl

WSZYSTKIE AKTUALNE PROJEKTY