OPENagri – Democratising digital farming through tailored open source and open hardware solutions

Projekt współfinansowany ze środków programu Horyzont Europa.

Akronim: OPENagri
Rodzaj: B+R

Data rozpoczęcia: 01.10.2023
Data zakończenia: 31.03.2027

WSZYSTKIE AKTUALNE PROJEKTY