INFOFINDER – Cyberfizyczny, zintegrowany system logistyki artykułów medycznych na blok operacyjny

Projekt realizowany w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

Akronim: INFOFINDER
Rodzaj: B+R

Data rozpoczęcia: 01.09.2021
Data zakończenia: 31.12.2023

WSZYSTKIE AKTUALNE PROJEKTY