Centrum Transformacji Cyfrowych

Centrum Transformacji Cyfrowych obejmuje swoim zakresem prace rozwojowe i wdrożeniowe związane ze stosowaniem inteligentnych technologii cyfrowych, w tym AI. Opracowuje procesy i systemy biznesowe z zastosowaniem nowoczesnych technologii cyfrowych dostosowanych do specyficznych potrzeb i celów poszczególnych klientów oraz potrzeb naukowych.

 

Centrum skupia działania:

 • Grupy Badawczej Gospodarki Cyfrowej
  • Sekcji Projektowania Produktów Cyfrowych
  • Sekcji Analityki Biznesowo-Systemowej i Wdrożeń
  • Sekcji Przetwarzania Informacji i Elektronicznej Wymiany Danych
 • Grupy Badawczej Doskonałości Procesowej
 • Grupy Badawczej Informatyki
 • Działu Rozwoju Systemów
 • Działu Utrzymania Systemów

 

Obszary działalności:

 • Analiza i doskonalenie procesów biznesowych (Modele procesów BPMN 2.0, Process Digital Twin, ocena korzyści przed wdrożeniem zmian w procesie, działamy w dowolnej branży).
 • Dostępność i użyteczność cyfrowa (audyt dostępności, projektowanie dostępnych serwisów, szkolenia z projektowania dostępnych serwisów, standard WCAG 2.1, User Experience).
 • Wdrożenia standardów identyfikacyjnych (Standardy EDI, GS1, e-Faktura, projekty i wdrożenia standardów identyfikacyjnych i elektronicznej wymianie danych w produkcji, magazynie i komunikacji w tym w branży automotive, projekty integracyjne).
 • Elektroniczne Platformy (projektowanie, wykonie i wdrożenia, platformy wysokowydajne w technologii mikro-serwisowej).
 • Jakość danych produktowych (audyt jakości danych produktowych, opracowywanie metod i narzędzi poprawy danych produktowych).
 • Wyszukiwanie i dopasowywanie danych w bazach rozproszonych np. rejestrach internetowych.
 • Śledzenie zamian aktów prawnych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.
 • Detekcja sytuacji nienormalnych, np. w systemach IT z wykorzystaniem predykcji i sztucznej inteligencji.
 • Nowoczesna informatyka praktycznie stosowana w biznesie.
Zbigniew Szuliński

Dyrektor Centrum Transformacji Cyfrowych
mgr inż. Zbigniew Szuliński

Centrum Transformacji Cyfrowych

ul. Ewarysta Estkowskiego 6
61-755 Poznań
Tel.: +48 61 850 48 90
E-mail: office@pit.lukasiewicz.gov.pl

Skontaktuj się z nami