Centrum Technologii Rolniczej i Spożywczej

Centrum Technologii Rolniczej i Spożywczej realizuje prace i projekty badawczo-rozwojowe w obszarze związanym z sektorem rolnym, rolno-spożywczym oraz leśnym. Rozwijamy zagadnienia z zakresu m.in. robotyzacji i automatyzacji prac w rolnictwie, rolnictwa precyzyjnego, rozwoju technik ICT, eksploatacji maszyn oraz technologii w sektorze przemysł spożywczego.

 

Centrum skupia działania:

 • Grupy Badawczej Systemów Autonomicznych
  • Sekcji Badań Wytrzymałości, Stateczności i Dynamiki
  • Sekcji Badań Urządzeń i Systemów Mechatronicznych
 • Grupy Badawczej Techniki i Technologii Spożywczej
 • Grupy Badawczej Konstrukcji Maszyn
  • Sekcji Wirtualnego Projektowania Maszyn i Urządzeń
  • Sekcji Analiz Inżynierskich
  • Sekcji Technologii i Badań Materiałowych

W ramach Centrum Technologii Rolniczej i Spożywczej swoją działalność prowadzi akredytowane Laboratorium Badawcze Maszyn Rolniczych:

W Centrum Technologii Rolniczej i Spożywczej działa również Stacja Kontroli Opryskiwaczy dysponującą wysokiej klasy sprzętem pomiarowym, zgodnym z zaleceniami Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Obszary działalności:

 • Zagadnienia z zakresu m. in. robotyzacji i automatyzacji prac w rolnictwie.
 • Rozwój technik ICT w rolnictwie.
 • Projektowanie i wytwarzanie modeli i prototypów maszyn i urządzeń oraz prototypowych instalacji, aparatury badawczej, urządzeń badawczych.
 • Konstrukcja podzespołów i części składowych pod nadzorem zleceniodawcy.
 • Projektowanie układów hydrauliki siłowej, generowanie schematów, dobór elementów składowych.
 • Badania symulacyjne modeli wirtualnych w zakresie zachowań kinematycznych oraz stateczności.
 • Badania wytrzymałości konstrukcji z wykorzystaniem metody elementów skończonych.
 • Badania poligonowe w zakresie wytrzymałości, trwałości i niezawodności konstrukcji, wyznaczenie naprężeń, przyspieszeń oraz sił działających w wybranych punktach w warunkach eksploatacji.
 • Identyfikacja charakterystyk dynamicznych (FRF) pojazdów oraz wyznaczenie charakterystyk dynamicznych (FRF) w węzłowych punktach konstrukcji, identyfikacja parametrów modalnych, wyznaczenie częstotliwości drgań własnych metodami eksploatacyjnej analizy modalnej.
 • Analizy związane z oceną ryzyka, bezpieczeństwem poszczególnych podzespołów (np. osłon), badania hałasu i akustyczne, drgania miejscowe – na uchwytach/poręczach.
 • Badania materiałowe, analiza składu chemicznego stali, skanowanie 3D części i na ich podstawie tworzenie modelu 3D, rapid prototyping (FDM), laserowe napawanie proszków metali (LMD), pomiary fotogrametryczne i termograficzne.

 

Piotr-Tarnawski

p.o. Dyrektora Centrum
Technologii Rolniczej i Spożywczej
Piotr Tarnawski

Centrum Technologii Rolniczej i Spożywczej

ul. Starołęcka 31
60-963 Poznań
Tel.: +48 61 871 22 22
E-mail: office.dbr@pit.lukasiewicz.gov.pl

Skontaktuj się z nami