Centrum Technologii Drewna

Centrum Technologii Drewna realizuje prace i projekty badawczo-rozwojowe w obszarze drzewnictwa oraz w sposób kompleksowy zajmuje się zagadnieniami przerobu drewna, jego zastosowania i tworzenia nowych kompozytów opartych na tym surowcu.

 

Centrum skupia działania:

 • Grupy Badawczej Badania Drewna i Wyrobów Budowlanych
 • Grupy Badawczej Technologii Kompozytowych
  • Sekcji Badania i Modyfikacji Powierzchni
 • Grupy Badawczej Ochrony Środowiska i Ochrony Drewna
  • Sekcji Badania Jakości Powietrza
 • Grupy Badawczej Bioenergii i Chemicznej Konwersji Drewna
 • Grupy Badawczej Analiz Strategicznych w Drzewnictwie
 • Działu Prototypowni i Rozwoju Produktów
 • Działu Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego

W ramach Centrum Technologii Drewna działa, w Łukasiewicz – PIT funkcjonuje akredytowane Laboratorium Badania Drewna, Materiałów Drewnopochodnych, Opakowań, Mebli i Konstrukcji (certyfikat akredytacji AB 088). Ponadto, swoją działalność prowadzi także akredytowana jednostka certyfikująca wyroby (certyfikat akredytacji AC 098).

Obszary działalności:

 • Analizy LCA i śladu węglowego dla produktów i procesów.
 • Badania zwiększenia odporności płyt drewnopochodnych w kontakcie z ogniem i mikroorganizmami.
 • Badania palności i zapalności materiałów różnymi metodami.
 • Badania mikologiczne określające porażenie materiałów grzybami i pleśniami.
 • Ocena przydatności odpadów drzewnych do recyklingu.
 • Wskazania metod utylizacji odpadów.
 • Wskazania metod przygotowania odpadów drzewnych do recyklingu lub przetwarzania.
 • Próby zbilansowania odpadów drzewnych pochodzących z procesów produkcyjnych.
 • Ocena możliwości wykorzystania pierwotnych oraz wtórnych surowców do wytwarzania:
  • materiałów kompozytowych.
  • materiałów modyfikujących właściwości fizyczne i funkcjonalne powłok lakierowych.
 • Opracowanie nowych rozwiązań materiałowych obejmujących:
  • kompozyty lignocelulozowe, jako substytut obecnie stosowanych produktów bazujących na tworzywach sztucznych.
  • modyfikacje środków uszlachetniających, dzięki którym powierzchnie kompozytów byłyby bardziej odporne na działanie wody i ognia oraz czynniki mechaniczne.
 • Badania właściwości fizykomechanicznych i wytrzymałościowych materiałów kompozytowych.
 • Badania starzeniowe elementów karoserii (powłoki na metalu) i wyposażenia wnętrz (powłoki na kompozytowym materiale drzewnym).
 • Badania odporności użytkowej powierzchni niekonstrukcyjnych elementów (fotele, podłogi, elementy boazerii itp.).
 • Badania właściwości higienicznych w aspekcie zawartości i emisji formaldehydu z materiałów stosowanych do produkcji elementów.
 • Badania w zakresie ekonomicznych, organizacyjnych i technologicznych aspektów strategii rozwojowych sektora leśno-drzewnego.

 

Projekt bez nazwy (2)

p.o. Dyrektora Centrum Technologii Drewna
dr inż. Dariusz Garbiec

Centrum Technologii Drewna

ul. Winiarska 1
60-654 Poznań
Tel.: +48 61 849 24 00
E-mail: office.dbd@pit.lukasiewicz.gov.pl

Skontaktuj się z nami