Centrum Obróbki Plastycznej

Centrum Obróbki Plastycznej realizuje prace i projekty badawczo-rozwojowe w obszarze inżynierii mechanicznej, materiałowej i biomedycznej, a także automatyki i robotyki oraz budowy i eksploatacji maszyn, odpowiadając na bieżące potrzeby rynku. Doświadczona kadra, wspomagana nowoczesnym zapleczem naukowo-badawczym i laboratoryjnym, opracowuje i wdraża wyniki prac badawczych.

 

Centrum skupia działania:

 • Grupy Badawcza Kształtowania Blach
 • Grupy Badawcza Kształtowania Objętościowego i Automatyzacji
  • Sekcji Wytwarzania Prototypów
 • Grupy Badawcza Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej
  • Sekcji Obróbki Cieplnej
  • Sekcji Jakości i Pomiarów
 • Grupy Badawcza Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
  • Sekcji Metalurgii Proszków
  • Sekcji Inżynierii Powierzchni i Tribologii
 • Działu Produkcji

W ramach Centrum Obróbki Plastycznej funkcjonuje akredytowane laboratorium badawcze (certyfikat akredytacji AB 105), w którym wdrożony został System Zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO 17025:2018-02.
 

Obszary działalności:

 • Badania materiałowe (weryfikacja gatunków stali od dostawców, badania mikroskopowe, wytrzymałościowe i chemiczne).
 • Badania wytrzymałościowe elementów konstrukcji pojazdów, elementów pospawanych, itd.
 • Opracowanie technologii kształtowania obrotowego, wykonanie urządzeń i wyrobów.
 • Opracowanie procesów kucia i wyciskania wyrobów.
 • Opracowanie konstrukcji, wykonanie i wdrożenie maszyn, przyrządów i narzędzi specjalnych.
 • Wykonanie części metodą metalurgii proszków.
 • Wytwarzanie materiałów technologią spiekania iskrowo-plazmowego.
 • Komputerowe wspomaganie projektowania procesów kształtowania wyrobów.
 • Automatyzacja procesów produkcyjnych kształtowania metodami metalurgii proszków, kształtowania prętów, blach, odkuwek itp.
 • Badania z zakresu obróbki cieplnej i cieplnochemicznej metali.
 • Badania obejmujące problematykę tarcia, zużycia i smarowania w zakresie przemysłu maszynowego, narzędziowego oraz biomateriałów.
 • Badania tarciowo-zużyciowe implantów stawu biodrowego oraz implantów kręgosłupa.
 • Wykonanie małoseryjnych i prototypowych serii produkcyjnych dla klienta.

 

Jacek Borowski

Dyrektor Centrum Obróbki Plastycznej
dr inż. Jacek Borowski

Centrum Obróbki Plastycznej

ul. Jana Pawła II 14
61-139 Poznań
Tel.: +48 61 657 05 55
E-mail: office.dbo@pit.lukasiewicz.gov.pl

Skontaktuj się z nami