Optymalizacja wielkoskalowych procesów intralogistycznych, struktury floty i procesu dystrybucji Jeronimo Martins Polska S.A.

„Optymalizacja wielkoskalowych procesów intralogistycznych oraz struktury floty i procesu dystrybucji przedsiębiorstwa Jeronimo Martins Polska S.A. przez zastosowanie wielokryterialnych algorytmów planowania dystrybucji z wykorzystaniem danych sensorycznych, identyfikacyjnych i lokalizacyjnych”

Okres realizacji Projektu: 01.03.2021 – 31.12.2023

Projekt, realizowany przez konsorcjum, w którym uczestniczy Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny oraz Jeronimo Martins Polska S.A. a którego liderem jest firma technologiczna Betacom, jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach Konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 6/1.1.1./2020 Szybka Ścieżka.

Projekt pozwoli na wypracowanie zaawansowanych rozwiązań technologicznych, umożliwiających optymalizację procesów dystrybucyjnych oraz unowocześnienie wielkoskalowych procesów intralogistycznych w ramach rozbudowanej sieci logistycznej Jeronimo Martins Polska S.A. Powstały produkt umożliwi dynamiczne i kompleksowe usprawnienie logistyki, bazując na danych pochodzących z sieci sensorycznej, przetwarzanych w czasie rzeczywistym. Nowe rozwiązanie pozwoli na osiągnięcie rzeczywistych usprawnień logistycznych dla Jeronimo Martins Polska S.A.

 

WSZYSTKIE AKTUALNE PROJEKTY