autoSKLEP – Badanie i opracowanie prototypu bezobsługowego punktu handlowego w oparciu o multimodalne techniki identyfikacyjne

Projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Akronim: autoSKLEP
Rodzaj: B+R

Data rozpoczęcia: 01.05.2023
Data zakończenia: 31.12.2023

WSZYSTKIE AKTUALNE PROJEKTY