Badania Innowacyjnej Technologii Wyoblania Osiowo Niesymetrycznego

 

Projekt: „Badania Innowacyjnej Technologii Wyoblania Osiowo Niesymetrycznego”

Akronim: BITWON
Okres realizacji: 01.01.2022 – 01.01.2024
Kwota dofinansowania: 1 014 842,50 zł
Beneficjent: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu LIDER XII.

Celem projektu jest przeprowadzenie badań związanych z opracowaniem metody, która pozwoli projektować i optymalizować proces produkcyjny wytwarzania wyrobów osiowo niesymetrycznych z użyciem wyoblarki MWS–200, która została nagrodzona Złotym Laurem Innowacyjności w konkursie im. Stanisława Staszica w roku 2019.

Wyoblanie cienkościennych wyrobów osiowo niesymetrycznych jest technologią innowacyjną i wymaga badań, których celem jest określenie procedur projektowania technologii procesu. Opisanie procedur wymaga zbadania wpływu wybranych parametrów technologicznych: geometrii, materiału i grubości przygotówki oraz geometrii wzornika i dociskacza oraz prędkości posuwu. Zbadanie powyższych parametrów, zwłaszcza asymetrii przygotówki i materiału, na anizotropowy stan naprężeń podczas procesu, będzie istotnie wpływało na proces.

Planowane badania pozwolą usystematyzować etap projektowania procesu technologicznego i przyczynią się do komercyjnego rozpowszechnienia wyoblania osiowo niesymetrycznego. Skrócenie czasu projektowania przyczyni się korzystnie do zmniejszenia ceny wyrobu, a to z kolei wpłynie pozytywnie na konkurencyjność danego rozwiązania. Grupą odbiorców wyników projektu są konstruktorzy i technolodzy, którzy zajmują się projektowaniem i produkcją wyrobów cienkościennych o przekrojach osiowo niesymetrycznych w produkcjach jednostkowych, małoseryjnych i średnioseryjnych. Przewidywane rynki zbytu to: wytwórcy części zamiennych, przemysł dekoracyjny, przemysł lotniczy, przemysł wentylacyjny.

 

 

WSZYSTKIE AKTUALNE PROJEKTY