Starszy specjalista

Wyniki naborów na stanowisko: Starszy specjalista


Centrum Technologii Rolniczej i Spożywczej

Iman Esfandiyar zamieszkały w Poznaniu, został zatrudniony w Grupie Badawczej Techniki i Technologii Spożywczej od 17 października 2022 r. 

Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.