Specjalista w pionie wsparcia

Wyniki naborów na stanowisko: Specjalista w pionie wsparcia


Centrum Technologii Drewna

Patrycja Elwertowska zamieszkała w Poznaniu, została zatrudniona w Grupie Badawczej Badania Drewna i Wyrobów Budowlanych w Sekcji Wymagań Fitosanitarnych od 01 sierpnia 2022 r.

Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.