Specjalista ds. badań i rozwoju

Wyniki naborów na stanowisko: Specjalista ds. badań i rozwoju


Centrum Technologii Drewna

Karol Tomczak zamieszkały w Kościanie, został zatrudniony w Grupie Badawczej Technologii Kompozytowych od 01 listopada 2022 r. 

Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.