Młodszy specjalista ds. badania powierzchni

Wyniki naborów na stanowisko: Młodszy specjalista ds. badania powierzchni


Centrum Technologii Drewna

Milena Batycka zamieszkała w Poznaniu, została zatrudniona w Grupie Badawczej Technologii Kompozytowych w Sekcji Badania i Modyfikacji Powierzchni od 14 listopada 2022 r. 

Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.