dr hab. inż. Dariusz Garbiec

dr hab. inż. Dariusz Garbiec

Lider obszaru, Lider Grupy Badawczej Zaawansowanych Technologii Wytwarzania


Doświadczenie i wykształcenie

Uzyskał doktorat z inżynierii materiałowej w 2013 r. oraz habilitację w 2022 r. Odbył staż naukowy w Fraunhofer IKTS w Dreźnie. Jest współautorem ponad 70 artykułów. Za aktywne recenzowanie publikacji dla ponad 50 czasopism naukowych został nagrodzony przez Publons. Kieruje projektami krajowymi i międzynarodowymi.

Obszar, w którym jest ekspertem

Jest ekspertem w inżynierii materiałowej i specjalizuje się w zakresie metalurgii proszków, ze szczególnym naciskiem na spiekanie techniką FAST/SPS. Obszar jego wiedzy i doświadczenia dotyczy spiekania metali lekkich i ich stopów oraz kompozytów na ich osnowie. Specjalizuje się także w materiałach twardych i supertwardych, w szczególności ceramice narzędziowej i węglikach spiekanych. Opracowywane i wytwarzane przez niego materiały znajdują zastosowanie w wielu nowoczesnych gałęziach przemysłu – od narzędziowego po kosmiczny.

O Łukasiewicz – PIT

Łukasiewicz – PIT to dla mnie miejsce, gdzie można nieskrępowanie rozwijać się poprzez realizację ambitnych i ciekawych projektów, a także współpracować ze świetnymi specjalistami, którzy są jednocześnie wyjątkowymi ludźmi.

Skontaktuj się z nami