TECHMATSTRATEG1/ 348072/2/NCBR/2017 INNOBIOLAS

Projekt nr TECHMATSTRATEG1/348072/2/NCBR/2017 pt.: “Opracowanie innowacyjnych elementów roboczych maszyn sektora leśnego i przetwórstwa biomasy w oparciu o wysokoenergetyczne technologie powierzchniowej modyfikacji warstwy wierzchniej elementów odlewanych”.

 
Umowa nr: TECHMATSTRATEG1/348072/2/NCBR/2017
Czas realizacji projektu: od 02.11.2017 r. do 01.08.2021 r.
Kierownik projektu: dr hab. inż. Zenon Pirowski
Akronim: INNOBIOLAS
 
Projekt realizowany w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych “Nowoczesne Technologie Materiałowe – TECHMATSTRATEG”.

Konsorcjum w składzie:

  • Sieć Badawcza Łukasiewicz ‑ Krakowski Instytut Technologiczny (dawny Sieć Badawcza Łukasiewicz ‑ Instytut Odlewnictwa) – Lider Konsorcjum,
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz ‑ Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych,
  • Przedsiębiorstwo Innowacyjne Odlewnictwa Specodlew Sp. z o.o.

 
logo projektu INNOBIOLAS
 

Cel projektu:

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych elementów roboczych maszyn i urządzeń stosowanych w leśnictwie i produkcji biomasy drzewnej z wykorzystaniem technologii odlewania i wysokoenergetycznej technologii laserowej napawania warstwy wierzchniej. Zastosowanie nowego, wysokojakościowego materiału otrzymywanego w technologii odlewania dedykowanego dla tej grupy wyrobów, w aspekcie jego napawania kompozytowymi warstwami trudnościeralnymi w istotny sposób zwiększy atrakcyjność, jakość, a przede wszystkim trwałość eksploatacyjną.
 
Temat ten wpisuje się w szczegółowe cele programu TECHMATSTRATEG w zakresie nowych materiałów konstrukcyjnych i nanoszenia nowych powłok o ulepszonych właściwościach użytkowych (odporność na zużycie tribologiczne).
 
Kierownik prac badawczych z ramienia Sieć Badawcza Łukasiewicz ‑ Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych: dr inż. Marek Gościański.


 
 

WSZYSTKIE AKTUALNE PROJEKTY