BIOSTRATEG1/269056/ 5/NCBR/2015 BIOGAS&EE

Projekt nr BIOSTRATEG1/269056/5/NCBR/2015 pt.: “Interdyscyplinarne badania nad poprawą efektywności energetycznej oraz zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym polskiego rolnictwa”.

 

Umowa nr: BIOSTRATEG1/269056/5/NCBR/2015
Czas trwania projektu: 01.04.2015 – 31.03.2019
Akronim: BIOGAS&EE

 

Konsorcjum w składzie:

 • Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy im. Prof. Mieczysława Czai Sp. z o.o., Grodźiec Śląśki – Lider Projektu
 • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
 • Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy
 • Wasko S.A.
 • Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz ‑ Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz ‑ Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

 

Opis projektu:

Projekt w ramach umowy Konsorcjum „Polskie technologie dla efektywności energetycznej rolnictwa” dotyczył zagadnień energooszczędności oraz odnawialnych źródeł energii i ich zastosowania w gospodarstwach rolnych oraz zakładach przetwórstwa żywności. Działania sfinansowano ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo ‑ BIOSTRATEG”.

Cele projektu:

Projekt przewidywał osiągnięcie następujących celów badawczych w ramach pakietu:

 • WP-1: stworzenie projektu łatwo wdrażalnego, energooszczędnego, ekonomicznie uzasadnionego, opartego na odnawialnych źródłach energii budynku inwentarskiego;
 • WP-2: stworzenie bazy wiedzy, algorytmów oraz programu komputerowego integrującego wiedzę na temat substratów, zagospodarowania masy pofermentacyjnej oraz umożliwiającego kompleksowe zarządzanie i optymalizację procesów zachodzących w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem procesów energetycznych;
 • WP-3: stworzenie szeregu technologii z zakresu energetyki biogazowej maksymalizujących użyteczność ekologiczną, energetyczną oraz ekonomiczną instalacji;
 • WP-4: opracowanie metod oraz narzędzia doglebowej aplikacji odwodnionego pofermentu;
 • WP-5: jest przygotowanie planu wdrożenia wyników prac badawczych do realnej gospodarki i upowszechnianie nowoczesnych, innowacyjnych i opłacalnych rozwiązań energooszczędnych w polskich gospodarstwach rolnych.

Całość projektu badawczego wieńczą działania upowszechnieniowe, związane z popularyzowaniem wiedzy poprzez publikacje naukowe i organizację konferencji naukowych. Dla spełnienia celów programu BIOSTRATEG, duży nacisk położono na zaplanowanie działań mających na celu przygotowanie do wdrożenia osiągniętych rezultatów realizacji Projektu.

 

WSZYSTKIE AKTUALNE PROJEKTY