Postępowanie ofertowe na sprzedaż składnika majątku – auto Chevrolet Lumina

logo Łukasiewicz - PIT

Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz –
– Poznańskiego Instytutu Technologicznego
niniejszym ogłasza postępowanie ofertowe na
sprzedaż składnika majątku

1. Przedmiot sprzedaży:
nazwa: auto Chevrolet Lumina.

2. Opis szczegółowy przedmiotu sprzedaży:
opis szczegółowy znajduje się w załączniku nr 1.

3. Cena wywoławcza:
3 700,00 zł brutto.

4. Sposób składania oferty:
za pośrednictwem poczty e-mail, wysyłając ofertę na adres:
komisja_st@pit.lukasiewicz.gov.pl

na podpisanym formularzu stanowiącym załącznik nr 2 (forma pisemna lub
elektroniczna),

termin składania ofert: 29.02.2024, godz. 16:00.

5. Sposób oceny oferty:
kryterium jest najwyższa cena, w przypadku dwóch ofert o tej samej wartości, o kolejności decyduje data wpływu,
– oferta zostanie odrzucona w przypadku złożenia po wyznaczonym terminie,
– oferta zostanie odrzucona w przypadku gdy treść lub forma będzie niezgodna z treścią niniejszego ogłoszenia.

6. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot sprzedaży:
po uprzednim umówieniu terminu oględzin; osoba kontaktowa: Sylwia Kaczmarek, tel.: 661 125 224.

7. Osoba do kontaktu:
Przewodniczący komisji
Marek Kirmuć
tel.: 887 834 963
e-mail: komisja_st@pit.lukasiewicz.gov.pl

 

Pobierz załącznik nr 1 – opis szczegółowy środka

Pobierz załącznik nr 2 – formularz oferty

Pobierz ogłoszenie o sprzedaży w PDF