Umowa o pracę

Specjalista – Konstruktor

Wyniki naboru na stanowisko:

Specjalista – konstruktor

Centrum Badawcze Technologii Rolniczej i Spożywczej 

Grupa Badawcza Techniki i Technologii Spożywczej

Z dniem 1 marca 2022 r. został zatrudniony Marcin Filakiewicz, zamieszkały w Poznaniu.

Pan Marcin spełnił wymagania i oczekiwania zawarte w ogłoszeniu o pracę.

Skontaktuj się z nami