Umowa o pracę

Specjalista ds. projektowania i programowania systemów IT/Senior JAVA Developer

Centrum Informatyki w Łukasiewicz – Instytucie Logistyki i Magazynowania od lat realizuje projekty związane z rozwojem e-Administracji w Polsce. Obecnie prowadzimy prace związane z rozwojem platformy www.biznes.gov.pl, których beneficjentami będą wszyscy przedsiębiorcy w Polsce. Jeśli chcesz wykazać się kreatywnością oraz wykorzystać swoje doświadczenie to zapraszamy do naszego zespołu, bo poszukujemy właśnie Ciebie.

Miejsce pracy: Poznań

Twój udział w naszym zespole będzie polegał m.in. na: 

 • uczestnictwie we wszystkich fazach cyklu budowy oprogramowania,
 • projektowaniu i tworzeniu architektury aplikacji internetowych,
 • rozwiązywaniu problemów technicznych.

Czego od Ciebie oczekujemy?

 • doświadczenia jako senior JAVA developer – minimum pięcioletniego,
 • dużego doświadczenia w zakresie Spring Core,
 • doświadczenia w:
  • ­ zakresie wykorzystania relacyjnych baz danych, np. MariaDB/MySQL,
  • ­ zakresie wykorzystania dokumentowych baz danych np. MongoDB, Couchbase,
  • ­ zakresie narzędzi i środowiska budowania aplikacji, tj. Maven 3, Git, GitLab CI/CD,
  • ­ pracy z wykorzystaniem zwinnych metodyk wytwarzania oprogramowania,
  • ­ zakresie projektowania i implementacji aplikacji Spring Boot,
  • ­ zakresie implementacji aplikacji integracyjnych w oparciu o SOAP i RESTFul,
  •  w metodyce DDD,
 • dobrej umiejętności w zakresie Spring Security i bezpieczeństwa aplikacji,
 • praktycznej umiejętności:
  • ­ integracji w zakresie rozwiązań autentykacji i autoryzacji w oparciu o Oauth2 i SAML,
  • ­ wykorzystania repozytoriów opartych o specyfikację JCR v2,
  • ­ projektowania rozwiązań w oparciu wzorce architektury mikrousług,
 • znajomości notacji BPMN2 i praktyki modelowania procesów biznesowych,
 • umiejętności w stosowaniu testów jednostkowych,
 • znajomości:
  • ­języka angielskiego na poziomie B1,
 • umiejętności pracy w zespole.

Twoim dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość:
  • platform dostarczania, uruchamiania i zarządzania kontenerami mikrousług:  kubernetes, Openshift, Docker,
  • ­Javascript, HTML5, CSS, JSON, Typescript, Boostrap, Angular 10, JSON Schema,
  • ­implementacji OAK JCR,
  • ­RabbitMQ, Websocket,
  • ­metodyk i narzędzi testowania aplikacji w zakresie testów automatycznych,
  • ­IntelliJ IDEA,
 • doświadczenie w pracy w metodyce Scrum.

Oferujemy:

 • umowę o pracę i elastyczne godziny pracy,
 • wynagrodzenie na poziomie rynkowym,
 • pracę w stabilnej firmie,
 • pracę w przyjaznym i doświadczonym zespole przy realizacji projektów o zasięgu ogólnopolskim,
 • najlepszą miejscówkę w mieście, co potwierdzisz, jak sprawdzisz naszą lokalizację,
 • możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji poprzez specjalistyczne szkolenia.

 

Aplikuj east
Skontaktuj się z nami