Umowa o pracę

Specjalista ds. mechatroniki i automatyki

Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny to multidyscyplinarna jednostka naukowo-badawcza o międzynarodowej skali działania, która powstała w wyniku połączenia pięciu innych instytutów. Zatrudnia ok. 700 osób, składa się z 6 centrów badawczych i ponad 70 unikatowych urządzeń badawczych, co uczyni go drugim największym instytutem Łukasiewicza w Polsce. Jest częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz, której celem jest ścisła współpraca nauki z biznesem z naciskiem na komercjalizację prac badawczo-rozwojowych. Z liczbą ponad 7,5 tys. pracowników oraz infrastrukturą badawczą, na którą składa się 440 laboratoriów i blisko 4000 urządzeń kluczowej aparatury badawczo-rozwojowej, stanowi trzecią pod względem wielkości sieć badawczą w Europie.

Centrum Badawcze Technologii Rolniczych i Spożywczych prowadzi prace badawczo – rozwojowe tworzące postęp techniczny w zakresie rozwoju maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych. Instytut wdraża wyniki badań do praktyki gospodarczej, współpracuje z innymi instytutami, uczelniami oraz przemysłem w kraju i za granicą. Podstawowym produktem, oferowanym przez Instytut dla przedsiębiorstw przemysłu maszynowego, są innowacyjne konstrukcje maszyn i specjalistyczne usługi badawcze oraz projektowe.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny

Centrum Badawcze Technologii Rolniczych i Spożywczych

Grupa Badawcza Systemów Autonomicznych

poszukuje na 2 stanowiska:

Specjalista – pion wsparcia
wykonywania pracy: ul. Starołęcka 31, 60-963 Poznań
Nr referencyjny: 2/DBR/BRS/202202

Zakres obowiązków:

 • wspieranie i prowadzenie projektów badawczo-rozwojowych począwszy od określenia zakresu pracy, aż do dostarczenia wyników do odbiorców,
 • opracowywanie procesów technologicznych maszyn i urządzeń oraz systemów pomiarowych w aspekcie zastosowania układów mechatronicznych,
 • projektowanie, budowa, uruchomienie i obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • praca projektowa w zakresie elektryki i automatyki – projektowanie szaf sterowniczych, dobór oczujnikowania, dobór napędów, integracja podzespołów,
 • tworzenie dokumentacji – schematy, instrukcje obsługi,
 • opracowanie algorytmu pracy urządzenia,
 • programowanie sterowników PLC (głównie Siemens S7, ifm, B&R),
 • samodzielne rozwiązywanie napotkanych problemów technicznych,
 • praca w biurze i na obiektach przy rozruchu.

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne: automatyk lub mechatronik,
 • umiejętności tworzenia dokumentacji technicznej, schematów elektrycznych,
 • znajomość programowania sterowników PLC (np. CoDeSyS, TIA Portal, Automation Studio),
 • umiejętności w zakresie IT (Windows, Linux, pakiet Microsoft Office),
 • doświadczenie w zakresie programowania mikrokontrolerów (C, C++),
 • znajomość zagadnień mechaniki, pneumatyki, hydrauliki będzie dodatkowym atutem,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu przynajmniej komunikatywnym,
 • umiejętność pracy pod presją czasu i terminowość,
 • chęć zgłębiania wiedzy i samorozwoju. 

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • ciekawą pracę w zespole pracującym z przemysłem, dla przemysłu,
 • udział w projektach B+R krajowych i zagranicznych,
 • szkolenia i zdobycie unikalnego doświadczenia zawodowego,
 • możliwość rozwoju zawodowego i naukowego, podnoszenie swoich kwalifikacji,
 • wynagrodzenie zależne od osiągnięć,
 • grupowe ubezpieczenie na życie,
 • ubezpieczenie zdrowotne – Opieka Medyczna,
 • pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
 • świadczenia z ZFŚS (dofinansowanie do wypoczynku i aktywności sportowej oraz z okazji świąt),
 • kartę MultiSport dla pracownika, osoby towarzyszącej i członów rodziny
 • pracę w zgranym zespole, w dobrej atmosferze,
 • ruchome godziny rozpoczynania pracy (między godz.6 a 9 rano),
 • stabilność zatrudnienia.

Dokumenty wymagane:

 • CV;
 • list motywacyjny;
 • kopię dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, kursy, szkolenia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 31.03.2022r.

Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do szybszego zakończenia procesu rekrutacyjnego – jednak nie wcześniej niż 14 dni po dacie zamieszczenia ogłoszenia.

Dokumenty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich formie i terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem mailowym: rekrutacja.dbr@pit.lukasiewicz.gov.pl

Aplikuj east
Skontaktuj się z nami