Umowa o pracę

Samodzielny Inżynier ds. Systemów Sterowania

Wyniki naboru na stanowisko:

Samodzielny Inżynier ds. Systemów Sterowania

Grupa Badawczej Układów Elektrycznych

Z dniem 13 kwietnia 2022r. został zatrudniony Ihor Sych.

Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.