Umowa o pracę

Pracownik Techniczny Monter Pomiarowiec

Wyniki naboru na stanowisko:

Pracownik Techniczny Monter Pomiarowiec

Laboratorium Pojazdów Szynowych

Z dniem 3 czerwca 2022r. został zatrudniony Jerzy Krugiołka.

Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Skontaktuj się z nami