Konstruktor

Cel stanowiska:

Konstruktor będzie odpowiedzialny za samodzielne opracowywanie maszyn i urządzeń spożywczych oraz pokrewnych w systemach CAD 3D, wykonywanie analiz inżynierskich oraz prowadzenie badań uruchomieniowych i eksploatacyjnych.

Zadania:

 • samodzielne projektowanie maszyn i urządzeń spożywczych oraz pokrewnych w systemach z wykorzystaniem programów CAD 3D;
 • opracowywanie dokumentacji konstrukcyjnej oraz technicznej maszyn i urządzeń;
 • wykonywanie obliczeń inżynierskich w zakresie wykonywanej pracy;
 • analiza i kompleksowe rozwiązywanie zagadnień konstrukcyjnych;
 • prowadzenie projektów badawczo-rozwojowych począwszy od określenia zakresu pracy, aż do dostarczenia wyników do odbiorców;
 • nadzór autorski nad uruchomieniem i badaniami maszyn i urządzeń przemysłowych powstałych na podstawie stworzonych projektów;
 • samodzielne rozwiązywanie napotkanych problemów technicznych;
 • praca w biurze i na obiektach przy rozruchu.

 Wymagane kwalifikacje zawodowe/umiejętności/oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe techniczne: konstruktor, mechatronik lub pokrewne;
 • obsługa jednego z programów CAD 3D np.: SolidWorks, NX, SolidEdge, Inventor;
 • doświadczenie w projektowaniu maszyn i urządzeń oraz tworzeniu dokumentacji technicznej;
 • podstawowa umiejętność wykonywania analiz typu MES;
 • aktywna postawa i kreatywność w działaniu;
 • chęć zgłębiania wiedzy i samorozwoju;
 • ciekawość i chęć do poznawania procesów, zjawisk;
 • dokładność, skrupulatność, inicjatywa i zaangażowanie;
 • umiejętność pracy w zespole i uczciwość;
 • umiejętność pracy pod presją czasu i terminowość;
 • wysoka kultura osobista;
 • znajomość języka angielskiego/niemieckiego będzie dodatkowym atutem;
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem;
 • kandydować może osoba, która posiada nieposzlakowaną opinię, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, korzysta w pełni z praw publicznych.
Aplikuj east
Skontaktuj się z nami