Umowa o pracę

Kierownik Działu HR

Wyniki naboru na stanowisko:

Lider Obszaru – Kierownik HR z dniem 1 marca 2022 r została zatrudniona Dominika Korn, zamieszkała w Poznaniu.

Pani Dominka wyróżniała się spośród innych kandydatów/kandydatek dwudziestoletnim doświadczeniem w obszarze HR w tym:

 • w zarzadzaniu ludźmi;
 • w  zarzadzaniu zmianą, przeprowadzaniu zmian, w zarządzaniu zespołami międzynarodowymi, w wdrażaniu standardów/procedur/regulaminów w firmach;
 • w rozwiazywaniu konfliktów biznesowo – partnerskich;
 • w prowadzaniu globalnych projektów;
 • w tworzeniu programów szkoleniowych, w planowaniu oraz w budowaniu ścieżek kariery;
 • w tworzeniu strategii związanej z HR;
 • w tworzeniu planów finansowych, budżetów;
 • w zarządzaniu przez cele.

Pani Dominika specjalizuje się również w samodzielnym wartościowaniu stanowisk, nikt więcej z aplikujących osób nie posiadał takiej wiedzy i doświadczenia w tym zakresie.

Do obowiązków Kierownika Działu HR będzie należało:

 • Zarządzanie zespołem oraz kreowanie polityki personalnej instytutu.
 • Realizacja polityki Instytutu w zakresie zasobów ludzkich oraz optymalizowanie procesów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi.
 • Wdrażanie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w zakresie zarządzania przez cele, zarządzania talentami, polityki szkoleniowo – rozwojowej, polityki rekrutacyjnej oraz procesu adaptacji nowych pracowników.
 • Wdrażanie i ewaluacja rocznych planów zatrudniania i rozwoju kompetencji pracowników, w oparciu o strategię Instytutu.
 • Wspieranie Dyrekcji Instytutu i kadry zarządzającej w inicjatywach i projektach HR oraz w zakresie efektywnego zarządzania zespołami.
 • Opracowywanie zarządzeń, regulaminów, raportów, analiz i zestawień dotyczących spraw pracowniczych.
 • Zarządzanie obszarem kadrowo-płacowym.
 • Zapewnienie prawidłowego przebiegu procesów związanych z HR.
 • Wspieranie i nadzorowanie procesów rekrutacyjnych.
 • Współudział w tworzeniu ścieżek kariery dla pracowników.
 • Nadzór nad opracowywaniem sprawozdań i raportów na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne.
 • Współtworzenie i nadzorowanie realizacji polityki wynagrodzeń i benefitów.
 • Planowanie i efektywne zarządzanie budżetem.
 • Wdrażanie działań, które przyczyniają się do poprawy wizerunku firmy i wzrostu satysfakcji pracowników
 • Nadzorowanie procesów onboardingowych
 • Przeprowadzanie exit interview i rekomendacja/wdrażanie zmian
 • Współtworzenie polityki informacyjnej i założeń komunikacji wewnętrznej.
 • Inicjowanie i koordynowanie projektów HR ciągłej poprawy poziomu satysfakcji pracowników, motywacyjno-integracyjnych, employer brandingowych.
 • Monitorowanie trendów rynkowych i proponowanie nowych rozwiązań,
 • Udział w pracach platformy kompetencji Łukasiewicza HR.

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunkowe: ZZL, zarządzanie, psychologia lub inne nauki społeczne).
 • Minimum 5 – letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku związanym z zarządzaniem pracą działu HR i funkcją HR w organizacji.
 • Wysokie umiejętności budowania relacji i doświadczenie we współpracy z biznesem (zarządzanie przez cele, doradztwo kadrze menedżerskiej w zakresie miękkiego HR oraz kadrowo – płacowym).
 • Doświadczenie w kompleksowej realizacji projektów i procesów HR.
 • Doświadczenie i umiejętność zarządzania zmianą w organizacji, w odniesieniu do roli HR.
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa, w szczególności prawa pracy.
 • Silna motywacja do osiągania celów, odporność na stres.
 • Otwartość, samodzielność, sumienność, dobra organizacja pracy własnej oraz podległego zespołu
 • Dobra znajomość pakietu MS Office (Excel, Word)
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Znajomość języka angielskiego, pozwalającą na swobodną komunikację.

Mile widziane:

 • Doświadczenie w realizacji projektów/ procesów konsolidacji/ reorganizacji funkcji HR w jednostkach, które wdrażały zmiany struktur organizacyjnych.
 • Doświadczenie w sektorze B+R.
Skontaktuj się z nami