Umowa o pracę

Kierownik ds. sprzedaży

Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny to multidyscyplinarna jednostka naukowo-badawcza o międzynarodowej skali działania, która powstała w wyniku połączenia pięciu innych instytutów. Zatrudnia ok. 700 osób, składa się z 6 centrów badawczych i ponad 70 unikatowych urządzeń badawczych, co czyni go drugim największym instytutem Łukasiewicza w Polsce. Jest częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz, której celem jest ścisła współpraca nauki z biznesem z naciskiem na komercjalizację prac badawczo-rozwojowych. Z liczbą ponad 7,5 tys. pracowników oraz infrastrukturą badawczą, na którą składa się 440 laboratoriów i blisko 4000 urządzeń kluczowej aparatury badawczo-rozwojowej, stanowi trzecią pod względem wielkości sieć badawczą w Europie.

Lider zespołu – Kierownik ds. sprzedaży
Nr referencyjny DSK/0039/2022

Do obowiązków Kierownika Działu Sprzedaży będzie należało:

 • Wspieranie, wdrażanie i nadzorowanie procesów sprzedaży, obsługi klienta oraz pozyskanie projektów.
 • Zarządzanie obszarem sprzedaży.
 • Budowanie i wdrażanie strategii sprzedaży, w tym procesów sprzedaży i obsługi klienta oraz wyznaczanie kierunków rozwoju produktów i oferty doradczej instytutu.
 • Wspieranie i nadzorowanie rozwoju innowacyjnej kultury organizacyjnej instytutu.
 • Nadzór nad opracowywaniem sprawozdań i raportów na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne.
 • Zarządzanie zespołem – koordynowanie oraz kontrolowanie pracy podległych pracowników w sposób zapewniający efektywne wykonanie prac, ustalanie zakresu obowiązków i odpowiedzialności pracowników.
 • Planowanie i efektywne zarządzanie budżetem działu – opracowanie rocznych planów prac komórki organizacyjnej.
 • Pozyskiwanie klientów w celu sprzedaży usług doradczych i badawczych Instytutu.
 • Koordynowanie udziału w konkursach i postępowaniach przetargowych.

 

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe.
 • Minimum 5 – letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku związanym z zarządzaniem pracą działu Sprzedaży.
 • Minimum 2 – letnie doświadczenie w zarzadzaniu zespołem.
 • Wiedza z obszaru sprzedażowego – znajomość etapów procesu sprzedaży
 • Umiejętność:
  • budowania relacji biznesowych,
  • zarządzania projektami,
  • analitycznego myślenia.
 • Innowacyjność, inicjatywa, otwartość na zmiany.
 • Silna motywacja do osiągania celów, odporność na stres.
 • Dobra znajomość pakietu MS Office (Excel, Word),
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

 

Oferujemy:

 • Umowę o pracę i elastyczne godziny pracy.
 • Wynagrodzenie na poziomie rynkowym.
 • Możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji poprzez specjalistyczne szkolenia.
 • Dofinansowanie do karnetu sportowego.
 • Opiekę medyczną na korzystnych warunkach.
Aplikuj east
Skontaktuj się z nami