Umowa o pracę

Główny specjalista w zakresie sztucznej inteligencji

DBL/0053/2022

Lokalizacja: Estkowskiego 6

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Udokumentowany publikacyjnie (w tym w czasopismach z listy JCR) dorobek badawczy w dziedzinie sztuczniej inteligencji, uczenia maszynowego lub predykcyjnych
 • Udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania projektów B+R z technologii sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego lub predykcyjnych
 • Udokumentowane doświadczenie w kierowaniu pracami projektów B+R zakończonych wdrożeniem technologii sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego lub predykcyjnych
 • Udokumentowane doświadczenie w kierowaniu projektami B+R międzynarodowymi oraz finansowanymi przez NCBiR
 • Doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu innowacyjnych systemów sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego lub predykcyjnych
 • Doświadczenie w projektowaniu u wdrażaniu innowacyjnych komercyjnych systemów mikrousługowych
 • udokumentowana wszechstronna znajomość technologii NoSQL, Big Data, uczenia maszynowego – w tym uczenia głębokiego (w tym wielorelacyjnego), wyjaśnialności modeli predykcyjnych oraz przetwarzania języka naturalnego oraz optymalizacji Byesowskiej
 • praktyczna znajomość pakietów oprogramowania TensorFlow i PyTorch
 • znajomość algorytmów i środowisk testowych uczenia ze wzmocnieniem – w tym DQN, D4PG, PPO oraz OpenAl

Mile widziane:

 • udokumentowane doświadczenie w obszarze badań i rozwoju technolofii zautomatyzowanego uczenia maszynowego (AutoML)
 • udokumentowane doświadczenie w tworzeniu zespołów dla projektów B+R w obszarze sztucznej inteligencji
 • praktyczna znajomość pakietów oprogramowania XGBoost i Scikit-Optimize
Aplikuj east
Skontaktuj się z nami