POIR.04.01.04-00-0063/18 – CLEANERONION

Projekt nr POIR.04.01.04-00-0063/18-00 pt.: „Opracowanie innowacyjnej technologii podnoszącej jakość oczyszczania cebuli wraz z uwzględnieniem zagospodarowania odpadów poprodukcyjnych”

Umowa nr: POIR.04.01.04-00-0063/18-00
Czas realizacji projektu: 01.01.2019 – 27.07.2022
Akronim: CLEANERONION

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Projekty aplikacyjne.

Wartość projektu: 3 224 989,34 zł
Dofinansowanie projektu z EFRR: 2 698 442,28 zł

Cel projektu

Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii podnoszącej jakość oczyszczania cebuli wraz z uwzględnieniem zagospodarowania odpadów poprodukcyjnych m.in. na cele energetyczne. Opracowana technologia będzie realizowana poprzez innowacyjną na skalę europejską maszynę, która po zakończeniu projektu będzie wdrożona do własnej działalności gospodarczej firmy Management Business and Service Sp. z o.o.

Rezultatem projektu

Rezultatem projektu będzie technologia o innowacyjnej funkcjonalności, świadczącej o jej przewadze m.in. przez:

  • możliwość obierania cebuli bez konieczności uprzedniego sortowania. Maszyna przystosowana do oczyszczania cebuli w zakresie wielkości od 45 do 110 mm, niezależnie od odmiany;
  • niski ubytek masy cebuli. Opracowana technologia zmniejszy ubytek odpadów poprodukcyjnych z poziomu 30-50% do 15-25%, co zwiększy wydajność obieranej cebuli;
  • zmniejszenie ilości odpadów poprodukcyjnych z możliwością zagospodarowania ich na cele energetyczne;
  • zmniejszenie ilości wody w dalszych procesach produkcyjnych poprzez otrzymanie wysokiej jakości produktu.

Opracowana technologia, która będzie spełniać powyższe parametry jest poszukiwana od wielu lat na rynku przez każdego producenta zajmującego się przetwórstwem cebuli.

Skontaktuj się z nami