Stażysta- Analityk procesów biznesowych

Wyniki naborów na stanowisko: Stażysta- Analityk procesów biznesowych


Centrum Transformacji Cyfrowej

Tomasz Magnucki zamieszkały w Poznaniu, został zatrudniony w Grupa Badawcza Doskonałości Procesowej od 14 listopada 2022 r. 

Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.