Stażysta

Wyniki naborów na stanowisko: Stażysta


Centrum Transformacji Cyfrowych

Jakub Gołąb zamieszkały w Mosinie, został zatrudniony w Grupie Badawczej Informatyki od 01 września 2022 r. 

Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.