Starszy specjalista ds. sprzedaży

Wyniki naborów na stanowisko: Starszy specjalista ds. sprzedaży


Wsparcie

Monika Kaczmarek – Nowak zamieszkała w Poznaniu, została zatrudniona w Dziale Sprzedaży od 12 października 2022 r. 

Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.