Specjalista w pionie wsparcia – auditor terenowy

Wyniki naborów na stanowisko: Specjalista w pionie wsparcia – auditor terenowy


Centrum Technologii Drewna

Marcin Wiśniewski zamieszkały w Osiek Wielki, został zatrudniony w Grupie Badawczej Badania Drewna i Wyrobów Budowlanych w Sekcji Wymagań Fitosanitarnych od 01 sierpnia 2022 r.

Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.