Specjalista – konstruktor

Wyniki naborów na stanowisko: Specjalista – konstruktor


Centrum Technologii Rolniczej i Spożywczej

Maciej Szuper zamieszkały w Poznaniu, został zatrudniony w Grupie Badawczej Techniki i Technologii Spożywczej 01 listopada 2022 r. 

Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.