Pracownik techniczny – Operator pras

Wyniki naborów na stanowisko: Pracownik techniczny – Operator pras


Centrum Obróbki Plastycznej

Krzysztof Musiał zamieszkały w Poznaniu, został zatrudniony w Grupie Badawczej Zaawansowanych Technologii Wytwarzania od 03 października 2022 r. 

Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.