Pracownik techniczny – monter pomiarowiec

Wyniki naborów na stanowisko: Pracownik techniczny – monter pomiarowiec


Centrum Pojazdów Szynowych

Robert Krawczyk zamieszkały w Poznaniu, został zatrudniony w Laboratorium Pojazdów Szynowych, Sekcja Badań Pojazdów Szynowych 01 listopada 2022 r. 

Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.