Pracownik obsługi – Sprzątaczka

Wyniki naborów na stanowisko: Pracownik obsługi – Sprzątaczka


Wsparcie

Ewa Major zamieszkała w Poznaniu, została zatrudniona w Dziale Administracji od 01 listopada 2022 r. 

Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.