Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania

Wyniki naborów na stanowisko: Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania


Wsparcie

Kinga Petlińska zamieszkała w Kaliszu została zatrudniona w Pion Dyrektora Instytutu od 10 stycznia 2023 r.

Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.