Młodszy Specjalista – Laborant w pionie wsparcia

Wyniki naborów na stanowisko: Młodszy Specjalista – Laborant w pionie wsparcia


Centrum Obróbki Plastycznej

Michał Król zamieszkały w Poznaniu, został zatrudniony w Grupie Badawczej Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej od 20 września 2022 r. 

Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.