Młodszy specjalista – konstruktor

Wyniki naborów na stanowisko: Młodszy specjalista – konstruktor


Centrum Technologii Rolniczej i Spożywczej

Jan Madejek zamieszkały w Gorzowie Wielkopolskim został zatrudniony w Grupie Badawczej Techniki i Technologii Spożywczej od 14 listopada 2022 r.

Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.