Młodszy specjalista ds. user experience

Wyniki naborów na stanowisko: Młodszy specjalista ds. user experience


Centrum Transformacji Cyfrowych

Magdalena Pociecha zamieszkała w Poznaniu, została zatrudniona w Grupie Badawczej Gospodarki Cyfrowej w Sekcji Projektowania Produktów Cyfrowych od 14 listopada 2022 r. 

Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.