Młodszy specjalista ds. badań i projektowania rozwiązań IT

Wyniki naborów na stanowisko: Młodszy specjalista ds. badań i projektowania rozwiązań IT


Centrum Transformacji Cyfrowych

Kacper Perz zamieszkały w Ruszkowie, został zatrudniony w Grupie Badawczej  Informatyki od 01 września 2022 r. 

Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.