Lider obszaru ds. Public Relations

Wyniki naborów na stanowisko: Lider obszaru ds. Public Relations


Wsparcie

Mateusz Domagała zamieszkały w Poznaniu, został zatrudniony w Dziale Marketingu od 01 września 2022 r.

Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.