Główny specjalista ds. badań i projektowania rozwiązań IT

Wyniki naborów na stanowisko: Główny specjalista ds. badań i projektowania rozwiązań IT


Centrum Transformacji Cyfrowych

Maciej Szymkowski zamieszkały w Białystok, został zatrudniony w Grupie Badawczej Informatyki od 01 listopada 2022 r. 

Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.