Dyrektor Centrum Pojazdów Szynowych

Wyniki naborów na stanowisko: Dyrektor Centrum Pojazdów Szynowych


Centrum Pojazdów Szynowych

Piotr Tarnawski zamieszkały w Poznaniu został zatrudniony w Centrum Pojazdów Szynowych od 12 grudnia 2022 r.

Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.