Prototyp systemu hamulca kolejowego dla maszyn drogowo-torowych ciągnących wagony

Projekt: “Prototyp systemu hamulca kolejowego dla maszyn drogowo-torowych ciągnących wagony”

Okres realizacji: 01.01.2022 – 01.07.2024
Kwota dofinansowania: 1.499.496,50 zł
Kierownik projektu: dr inż. Damian Goliwąs

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i realizowany w ramach Programu LIDER XII

Celem projektu jest przeprowadzenie prac B+R zmierzających do wytworzenia oraz zweryfikowania na podstawie badań eksperymentalnych, innowacyjnego na rynku europejskim systemu hamulca kolejowego, zdolnego do sterowania procesem hamowania ciągnionych wagonów.

Projekt jest odpowiedzią na aktualny brak polskiego rozwiązania systemu hamulca kolejowego do maszyn drogowo-torowych ciągnących wagony. Na tle propozycji zagranicznych system ten wyróżniać będzie: zdwojone sterowanie hamulcem kolejowym (redundancja), moduł nadzoru aktywności psychofizycznej operatora maszyny drogowo-torowej, automatyczny system wyrównania ciśnień w zbiornikach sterujących wagonów, integracja sterownika systemu hamulca ze sterownikiem pojazdu, diagnostyka systemu oparta na magistrali danych.

Efektem końcowym niniejszego projektu będzie dopuszczony do eksploatacji przez Urząd Transportu Kolejowego typ systemu hamulca kolejowego dla maszyn drogowo-torowych ciągnących wagony.

 

Skontaktuj się z nami