mgr inż. Tomasz Szulc

mgr inż. Tomasz Szulc

Z-ca Dyrektora Centrum Technologii Rolniczej i Spożywczej Kierownik Grupy Badawczej Konstrukcji Maszyn


Doświadczenie i wykształcenie

Tomasz Szulc ukończył specjalizację Maszyny i Urządzenia Rolnicze na Wydziale Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Poznańskiej. Pracę zawodową w Instytucie rozpoczął jeszcze w trakcie studiów. Był wieloletnim zastępcą kierownika Zakładu Naukowego oraz członkiem i sekretarzem Rady Instytutu. Obecnie jest doktorantem na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Obszar, w którym jest ekspertem

Jest specjalistą w zakresie budowy i badań maszyn rolniczych a w szczególności maszyn do siewu, nawożenia i ochrony roślin. Od początku swojej kariery zawodowej współpracował z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie tworzenia systemy obowiązkowych badań technicznych sprzętu do ochrony roślin, który obecnie na zlecenie Głównego Inspektora jest nadzorowany przez jego Grupę Badawczą. Był prowadzącym lub głównym wykonawcą kilkunastu projektów wdrożeniowych i badawczych współfinansowanych przez KBN, CI NOT i NCBiR.

O Łukasiewicz – PIT

Jestem kierownikiem Grupy Badawczej Rozwoju Konstrukcji oraz przedstawicielem Łukasiewicz – PIT w GBŁ – Zrównoważona Gospodarka i Energia, co daje mi szerokie możliwości nowych kontaktów i wiedzę nt. działań Łukasiewicza i przemysłu.

Centrum badawcze

Centrum Technologii Rolniczej i Spożywczej

Skontaktuj się z nami