dr Anna Gawrońska

dr Anna Gawrońska

Ekspert ds. logistyki w ochronie zdrowia


Doświadczenie i wykształcenie

Doktor nauk ekonomicznych, współpracuje z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Centrum e-Zdrowia oraz stowarzyszeniami branżowymi (Polskim Stowarzyszeniem HL7 i Radą ds. Interoperacyjności).

Autorka ponad 50 publikacji oraz książki „Zarządzanie procesem przepływu produktów leczniczych w szpitalu”. Uczestniczka ponad 40 konferencji branżowych.

Obszar, w którym jest ekspertem

Wspiera szpitale w zarządzaniu przepływem produktów medycznych poprzez wdrażanie rozwiązań, umożliwiających automatyzację i racjonalizację procesów logistycznych. Współpracując z firmami IT, urzędami i stowarzyszeniami branżowymi pomaga wdrażać rozwiązania, zwiększające bezpieczeństwo pacjentów i komfort pracy personelu pielęgniarskiego. Doradza w zakresie implementacji kodów kreskowych GS1 zgodnie z wymogami prawa.

Uczestniczy w międzynarodowych projektach z zakresu standardów w e-zdrowiu  oraz pracach międzynarodowej Grupy Roboczej ds. Ochrony Zdrowia GS1.

Centrum badawcze

Centrum Transformacji Cyfrowych

Skontaktuj się z nami